Hrsť ohňa

Názov dokumentu:  Hrsť ohňa
Lokačná značka:  INT1189
Evidenčné číslo:  1189
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Režijná kniha Martina Kolesára s obsadením, škrtmi, úpravami a poznámkami
Počet strán:  108
Autori:  Nash Nathalien Richard 
Tvarožek Eduard Vladimír 
Držitelia práv: 

Súvisiace záznamy