Tartuffe

Názov dokumentu:  Tartuffe
Lokačná značka:  INT270
Evidenčné číslo:  270
Typ dokumentu:  režijná kniha
Opis:  slovenčina dar režijná kniha Jozefa Budského s obsadením, poznámkami, škrtmi, úpravami a zoznamom repríz
Počet strán:  67
Autori:  Molière 
Poničan Ján 
Držitelia práv:  Budský Jozef 

Súvisiace záznamy