Hriešnica žaluje tmu

Slovenský názov:  Hriešnica žaluje tmu
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  20.04.1966
Dátum derniéry:  05.03.1967
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

3 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Mikulík Pavol
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Romančík Elo
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Skovay Karol
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Slameň Gejza
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Adamčík Samuel
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Dibarbora František
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Figura Štefan
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Géc Ján
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Jariabek Ondrej
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Juríčková Lea
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Kákoni Ján
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Koreň Branislav
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Korenči Anton
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Kramár Alojz
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Križan Bronislav posl. VŠMU
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Latečka Rudolf
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Šándor Jozef
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Šebok Juraj
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Topinková Viera doštudovanie
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Turzonovová Božidara
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Valach Gustáv
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Durdík Vladimír
1117050 Hrobári, Vojaci, Šoféri, Zajatci Šimonovič st. Jozef
1131159 Janko Valach Gustáv
1106341 Natália Gruberová Zdena
1122043 Svitek Kramár Alojz
1126750 Svitková Borodáčová Országhová Oľga Borodáčová Oľga
1111857 Zvala Machata Karol

Tvorcovia

Tvorca Meno
773295 autor Ťažký Ladislav
773299 scénické návrhy Suchánek Vladimír
773303 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
773307 réžia Haspra Pavol
773311 ŽŽŽNeuvedeno Rehorová Ada

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
01.01.1966 Hriešnica žaluje tmu na scéne DPOH v Bratislave. Život; 16; 18; 16-17
29.04.1966 Vážny čin činohry SND. Hlas ľudu ● ; 13; 3
26.04.1966 Omyl dramaturgie i režiséra? Práca ● ; 21; 4
28.04.1966 Hriešnica žaluje tmu. Ľud ● ; 19; 5
27.04.1966 Ťažkého bratislavská vojnová balada. Večerník ● ; 11; 98; 3
13.05.1966 Bez živých i mŕtvych sudcov. Kultúrny život ● ; 21; 20; 9
20.04.1966 Pravda o živote na scéne SND. Smena ● ; 19; 4
28.04.1966 "Hriech" Ladislava Ťažkého. Predvoj; 2; 17; 5-6
27.04.1966 Příliš prozaický debut. Svobodné slovo; 22; 3
01.01.1966 Inscenovať aj neinscenovateľné. Mladá tvorba; 11; 6; 49-50
23.05.1966 Prozaik a javisko. Film a divadlo ● ; 10; 11; 15
27.04.1966 Baladická novela na javisku. Smena ● ; 19; 4
26.03.1966 Ťažkého pôvodná hra. Roľnícke noviny; 21; 4
20.04.1966 Divadlu což jeho jest. Divadelní a filmové noviny; 9; 25-26; 17
29.04.1966 Literatúra kontra javisko. Pravda ● 1335-4051; 47; 3
26.07.1966 Slovenská hra o lásce a smrti. Lidová demokracie
01.06.1966 Netradične o vojne. Protifašistický bojovník; 17
5.5.1966 Vzkriesenie Natálie Alexandrovny. Svet socializmu; 21
21.04.1966 Náboj zvláštneho, neobyčajného... Práca ● ; 21
01.01.1966 O Hriešnici s Pavlom Hasprom. Panoráma; 4
20.04.1966 Dnes večer sa predstaví Hriešnica. Večerník ● ; 11
21.04.1966 Premiéra Ťažkého hry. Pravda ● 1335-4051; 47
11.04.1966 Ľahký nehriešny rozhovor pred Hriešnicou s Ladislavom Ťažkým. Film a divadlo ● ; 10; 8; 3
01.01.1966 Sezóna 1965/66 v činohre SND mala byť sezónou pôvodnej drámy. Slovenské divadlo ● 0037-699x; 14; 3; 451 - 453
08.07.1966 Sezóna veľkých titulov. Roľnícke noviny; 21; 4
12.09.1966 Herecké príležitosti sezóny. Film a divadlo ● ; 10; 19; 5
07.08.1966 Aká bola? Pravda ● 1335-4051; 47; 2