Experiment Damokles

Slovenský názov:  Experiment Damokles
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  04.03.1967
Dátum derniéry:  23.02.1968
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1153779 Benjamin Kramár Alojz
1131154 Briks Chudík Ladislav
1139010 Florián Záborský Viliam
1156269 Gallo Figura Štefan
1159867 Haas Jariabek Ondrej
1126745 Irma Poničanová Beta
1158745 Július Skovay Karol
1155130 Karumpel Paška Juraj
1135241 Krásna Alma Poláková Eva
1157228 Leo Hlaváček Oldo
1150273 Lorenc Huba Mikuláš
1122038 Monika Turzonovová Božidara
1148031 Paulus Kroner Jozef
1152189 Planeta Romančík Elo
1158051 Rudolf Korenči Anton
1106336 Starosta Filčík Ctibor
1142388 Terreba Dibarbora František
1145395 Teta Berta Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1117045 Tomáš Mistrík Ivan
1159346 Viktor Mrvečka Anton
1160322 Vrátnik Gallo Marián

Tvorcovia

Tvorca Meno
773171 autor Karvaš Peter
773175 scénické návrhy Vychodil Ladislav
773179 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
773183 réžia Budský Jozef

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
07.03.1967 Ako vzniká totalitná moc. Práca ● ; 22; 4
18.03.1967 Igényes kísérlet - felemás eredménnyel. [Náročný experiment s nejednoznačným vysledkom.] Új Szó ● 1335-7050; 20; 6
11.03.1967 Experiment D sklamaním. Hlas ľudu ● ; 14
22.03.1967 Nové Karvašovo drama. Práce; 23; 5
17.03.1967 Ezau a jeho bratia. Kultúrny život ● ; 22; 11; 9
1.1.1967 Experiment dramatického poznávania. Kultúrny život; 22; 41
09.03.1967 Experiment s Experimentom. Ľud ● ; 20; 5
25.03.1967 Experiment proti sterilitě. Literární noviny; 16
14.06.1967 Experimenty s Experimentom Petra Karvaše. Divadelní noviny ● ; 10
16.03.1967 Kritikove variácie. Smena ● ; 20; 4
08.03.1967 Výstraha angažovaného dramatika. Roľnícke noviny; 22; 4
23.03.1967 Karvašov experiment. Predvoj; 3; 12; 11
01.01.1967 Experiment Damokles. Panoráma
07.03.1967 Neutešená vízia jedného zániku. Večerník ● ; 12; 56; 3
25.03.1967 Experiment Damokles. Rudé právo; 47; 5
17.03.1967 Experiment Damokles. Volkszeitung, Praha
05.04.1967 Návštěva agenta Brikse. Divadelní noviny ● ; 10; 18; 4
11.04.1967 Experiment, ktorým sa malo čosi dovŕšiť. Film a divadlo ● ; 11; 8; 13
28.06.1967 Žádný experiment, jenom fakta. Divadelní noviny ● ; 10
17.03.1967 Hra o nás. Slovenka; 30; 11; 4
07.03.1967 Güllénske variácie. Smena ● ; 20; 4
16.03.1967 Iba na jednu stranu. Smena ● ; 20
08.03.1967 Experiment Damokles. Pravda ● 1335-4051; 48; 2
20.07.1967 Posezónna divadelná úvaha. Predvoj; 3; 29; 10 - 11

Dokumentácia