Holuby a Šulek

Slovenský názov:  Holuby a Šulek
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  14.02.1981
Dátum derniéry:  02.04.1982
Počet repríz:  31
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

3 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
1145367 Betuška Vargová Judita
1162747 Bihor Jamrich Dušan
1135212 Bledá žena Javorková Anna
1157213 Cigánka Kocúriková Zuzana
1117016 Černobel Tarageľ Dušan
1163700 Člen národnej rady Gallo Marián
1163596 Člen národnej rady Korenči Anton
1131125 Dcéra Javorková Anna
1163068 Dobrovoľník Durdík ml. Vladimír
1163755 Dobrovoľník Géc Ján
1163746 Dôstojník Géc Ján
1163650 Dôstojník Sarvaš Juraj
1159333 Druhá slúžka Ďurdiaková Judita
1156250 Druhá vojačka Chalupová Eva Mária
1163636 Druhý dedinčan Sarvaš Juraj
1162886 Druhý chlapec Durdík ml. Vladimír
1163456 Druhý sedliak Adamovič Jozef
1163456 Druhý sedliak Mistrík Ivan
1163787 Druhý sudca Kákoni Ján
1163624 Druhý zo susedov Sarvaš Juraj
1163610 Farár Korenči Anton
1163676 Fiškál Gallo Marián
1161048 Gazda Rajniak Ivan
1126716 Grófka Krížiková Eva
1163772 Hajdúch Kákoni Ján
1163736 Hajdúch Géc Ján
1162577 Hlbočan Hlaváček Oldo
1111824 Holuby Dočolomanský Michal
1163399 Janko Francisci Rimavský Adamovič Jozef
1163399 Janko Francisci Rimavský Mistrík Ivan
1163263 Jeden z neodhodlaných Rúfus Peter
1162950 Jeden z neodhodlaných Durdík ml. Vladimír
1163534 Jeden zo susedov Korenči Anton
1163371 Jeden zo susedov Adamovič Jozef
1163371 Jeden zo susedov Mistrík Ivan
1158731 Jedno z dievčat Kocúriková Zuzana
1142360 Jedno z dievčat Cigánová Zuzana
1150247 Jedno z dievčat Vargová Judita
1153756 Jedno z dievčat Chalupová Eva Mária
1159855 Jedno z dievčat Ďurdiaková Judita
1163429 Jozef Miloslav Hurban Adamovič Jozef
1163429 Jozef Miloslav Hurban Mistrík Ivan
1160707 Kaifáš Haverl Leopold
1163764 Kat Géc Ján
1163518 Katolík Mrvečka Anton
1122009 Klementína Maľová Anna alt. a.h.
1122009 Klementína Studenková Zdena alt.
1163662 Komendant Sarvaš Juraj
1163481 Komisár Mrvečka Anton
1163170 Kostolník Rúfus Peter
1163687 Krčmár Gallo Marián
1162818 Mládenec Jamrich Dušan
1163119 Mládenec Durdík ml. Vladimír
1163724 Opitý Géc Ján
1163550 Otec Korenči Anton
1161822 Otec Rajniak Ivan
1163012 Paholok Durdík ml. Vladimír
1162338 Paľko Hlaváček Oldo
1163565 Posol Korenči Anton
1148004 Priateľka Vargová Judita
1158037 Prvá vojačka Kocúriková Zuzana
1163581 Prvý dedinčan Korenči Anton
1162187 Prvý chlapec Hlaváček Oldo
1161345 Prvý sedliak Rajniak Ivan
1163712 Prvý sudca Gallo Marián
1162020 Sedliačik Hlaváček Oldo
1162668 Sedliak Hlaváček Oldo
1163779 Sluha Kákoni Ján
1138981 Slúžka Cigánová Zuzana
1155110 Sólistka Chalupová Eva Mária
1163303 Syn zradného otca Rúfus Peter
1163340 Študent Rúfus Peter
1106306 Šulek Slezáček Juraj
1163219 Tretí chlapec Rúfus Peter
1160312 Učiteľ Haverl Leopold
1161592 Zradný otec Rajniak Ivan
1152164 Žena Chalupová Eva Mária
1163499 Žid Mrvečka Anton
1162465 Židovka Hlaváček Oldo

Tvorcovia

Tvorca Meno
772263 autor Podhradský Jozef
772267 úprava Kret Anton
772271 hudobná spolupráca Pavlovičová Ľuba Pavlovičová-Baková Ľuba
772275 pohybová spolupráca Lindtnerová-Krošláková Elena Lindtnerová Elena
772279 scénické návrhy Suchánek Vladimír
772283 kostýmové návrhy Bezáková Helena
772287 réžia Haspra Pavol