Statočný valach

Slovenský názov:  Statočný valach
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  20.6.1953
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Krajové divadlo pracujúcich v Žiline, Žilina

Postavy

Rola Meno Alternácia
1223158 Dedinské dievčatá Čapková M.
1223158 Dedinské dievčatá Košíková Darina
1223158 Dedinské dievčatá Trúchla Emília
1223158 Dedinské dievčatá Tichá Etelia
1223158 Dedinské dievčatá Stanková E.
1223158 Dedinské dievčatá Kvasnicová Margita
1223150 Filip, urbársky gazda Ošípaník Ján alt.
1223150 Filip, urbársky gazda Kysela Stanislav alt.
1223154 Hanka, dcéra gazdinej Kataríny Ošípaníková Mária alt.
1223154 Hanka, dcéra gazdinej Kataríny Podhorňáková Mária alt.
1223154 Hanka, dcéra gazdinej Kataríny Hrušková Mária Legéňová Mária alt.
1223159 Honelníci Skácel J.
1223159 Honelníci Trnovec Pavol
1223159 Honelníci Adamička M.
1223159 Honelníci Barica T.
1223159 Honelníci Petrovický Ivan
1223159 Honelníci Denev Peter
1223159 Honelníci Pavlíček J.
1223155 Janko, urbársky valach Lichner L. alt.
1223155 Janko, urbársky valach Hlaváček Oldřich Hlaváček Oldo alt.
1223153 Katarína, druhá žena gazdu Tomáša Zuzjáková Margita
1223156 Michal, drobný gazda Ramšák Jozef
1223157 Paľko, honelník Hikker Vladimír
1223152 Tomáš, bohatý a lakomý gazda Baláž Karol
1223151 Žofka, žena gazdu Filipa Ďuriníková Mária

Tvorcovia

Tvorca Meno
733236 autor Luknár Ladislav
930161 choreografia Ošípaníková Mária
930165 výtvarník Mlynárčik Alex
930169 réžia Kolesár Martin
930173 inšpícia Chromý Anton