Veselé panie z Windsoru

Názov dokumentu:  Veselé panie z Windsoru
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1299
Evidenčné číslo:  1299
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej.
Autori:  Shakespeare William 
Boor Ján 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy