Parta brusiča Karhana

Slovenský názov:  Parta brusiča Karhana
Originálny názov:  Parta brusiče Karhana
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  český
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  14.10.1949
Dátum derniéry:  21.10.1950
Počet repríz:  0
Súbor: Nová scéna ND - činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1191815 Bohuš Durdík Vlado Durdík Vladimír
1191809 Božka Bancíková Mária
1191810 Dvořák Latečka-Repický Rudolf Latečka Rudolf
1191806 Fikejz Langer Stanislav
1191820 Hlásateľka Kováčiková Hana
1191804 Jarko Karhan Chudík Ladislav
1191802 Karhan Gregor Martin
1191803 Karhanová Wágnerová Emília Wagnerová Emília
1191817 Klepáč Kramár Alojz
1191811 Lojzo Miljkovič Peter
1191818 Mareš Adamčík Samuel
1191813 Mila Černická Marta
1191819 Robotník Thrún Rudolf Thrun Rudolf
1191814 Sektorár Šimonovič st. Jozef
1191808 Sláviková Lichardová Oľga
1191805 Tulach Filčík Ctibor
1191812 Vlasta Slabejová Božena
1191816 Zákora Senay Eugen Senaj Eugen
1191807 Záruba Křepela Jozef Křepela Josef

Tvorcovia

Tvorca Meno
812098 autor Káňa Vašek
812518 preklad Váh Juraj
812522 réžia Želenský Drahoš
812526 scénické návrhy Vychodil Ladislav
812530 scénické návrhy Gálik Daniel