Bašta

Slovenský názov:  Bašta
Originálny názov:  Bašta
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  28.10.1948
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské komorné divadlo Martin, Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1223638 Andreas, pisár na banskom úrade a dobrovoľný kronikár slobodného kráľovského mesta Ľubietovej Haľama Juraj
1223645 Andrej Sutoris, mladý štúrovský literát Haľama Juraj
1223646 Barabáš T. Lehotský de Lahota, veliteľ stotiny dobrovoľníkov Látka Rudolf
1223644 Ďalší baníci Barto Ján
1223644 Ďalší baníci Vozár Anton
1223644 Ďalší baníci Kroner Jozef
1223644 Ďalší baníci Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1223644 Ďalší baníci Králik Daniel
1223651 Ďalší dobrovoľníci Barto Ján
1223651 Ďalší dobrovoľníci Vozár Anton
1223651 Ďalší dobrovoľníci Kroner Jozef
1223651 Ďalší dobrovoľníci Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1223651 Ďalší dobrovoľníci Králik Daniel
1223658 Ďalší partizáni Barto Ján
1223658 Ďalší partizáni Vozár Anton
1223658 Ďalší partizáni Kroner Jozef
1223658 Ďalší partizáni Schmidt Miro Schmidt Miroslav
1223658 Ďalší partizáni Králik Daniel
1223656 Dr. Pavol Petráš, bývalý tajomník národného výboru Gallo Marián
1223653 František Tobiáš, predseda istého stredoslovenského revolučného nár. výboru Látka Rudolf
1223652 JUC. Ondrej Švec, redaktor ktoréhosi povstaleckého denníka v B. Bystrici Haľama Juraj
1223654 Kapitán Mikuláš, veliteľ malej partizánskej skupiny Romančík Elo
1223647 Mikuláš Kmeť, kapitán, pobočník Lehotského, poverený výcvikom dobrovoľníkov Romančík Elo
1223659 Nemci Najšeľ Viliam
1223659 Nemci Kuzma Ivan
1223643 Neznámy baník, v texte Jakub Grešo Cút Jozef
1223650 Neznámy dobrovoľník, v texte Jozef Grešo Cút Jozef
1223657 Neznámy partizán, v texte Ján Grešo Cút Jozef
1223640 Nikolai, mladý baník Romančík Elo
1223649 Pálfy-Pethö Károly, dôstojník honvédov Gallo Marián
1223642 Pavol, baník Gallo Marián
1223639 Tobiáš, banský majster na jame Havranovej Látka Rudolf
1223641 Verona, Tobiášova dcéra Romančíková Helena Kŕčová Helena
1223648 Veronika, dcéra Lehotského Romančíková Helena Kŕčová Helena
1223655 Viera, Tobiášova dcéra Romančíková Helena Kŕčová Helena

Tvorcovia

Tvorca Meno
730294 autor Karvaš Peter
931089 réžia Hollý Martin
931093 scénické a kostýmové návrhy Vychodil Ladislav