Nevesta hôľ

Slovenský názov:  Nevesta hôľ
Dátum 1. premiéry:  6.9.1986
Počet repríz:  27
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1190352 Bača Kramár Jozef
1190363 Dievča Sanitrová Dagmar
1190358 Druhé knieža Kolesár Martin
1190362 Druhý žandár Kožuch Ján
1190346 Horár Geišberg Marián
1190355 Chlap Gazdík Michal
1190354 Mladík Landl Matej
1190350 Mlynár Mišovic Štefan
1190351 Mlynárka Valentová Petronela
1190353 Mrzák Výrostko František
1190349 On Bahúl Milan
1190357 Prvé knieža Hriadel Viliam
1190361 Prvý žandár Giač Ivan
1190356 Starec Halás Štefan
1190360 Štvrté knieža Kožuch Ján
1190347 Tavo Žilinčík Tomáš
1190359 Tretie knieža Giač Ivan
1190364 Vojaci Buocik Viliam a.h.
1190364 Vojaci Kyseľ V.
1190364 Vojaci Kubis Vladimír
1190364 Vojaci Kostráb K.
1190348 Weinhold Horňák Martin
1190345 Zuna Hlaváčová Ľubomíra Krkošková Ľubomíra

Tvorcovia

Tvorca Meno
766371 autor Švantner František
766375 autor Polák Roman
839376 dramaturgia Janoušková Viktória
839380 choreografia Šoth Ondrej
839384 scénická hudba Beneš Juraj
839388 scénické návrhy Ciller Jozef
839392 kostýmové návrhy Cillerová Mária
839396 réžia Polák Roman