Stromy zomierajú postojačky

Slovenský názov:  Stromy zomierajú postojačky
Originálny názov:  Los arboles mueren de pie
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  španielsky
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  09.11.1968
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Nová scéna Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1128309 Amélia Lokvencová Emília
1108375 Babička Černická Marta
1136572 Balboa Krivosudský Ivan
1140205 Cudzinec Vašek Július
1123715 Felisa Landlová Eva
1113734 Genoveva Vronská Oľga alt.
1113734 Genoveva Pašková Irena alt.
1118839 Helena Kováčiková Hana
1146315 Kúzelník Kostovič Vladimír
1102396 Marta-Izabela Rapaičová Ida
1132600 Mauricio Müller Vlado
1143444 Pastor Polónyi Viliam
1148816 Poľovník Cút Jozef
1150937 Zlodej Kramár Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
604485 autor Casona Alejandro
604489 preklad Oleríny Vladimír
604493 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
604497 scénické návrhy Pechr Čestmír
604501 réžia Katuša Oto

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
20.11.1968 Divácky úspech náročnej hry. Hlas ľudu ● ; 15; 4
01.01.1969 Stromy zomierajú postojačky. Slovenské pohľady ● ; 85; 2; 150-151
01.01.1971 Činohra Novej scény v konfrontácii s časom a umením (1968-1970). Slovenské divadlo ● 0037-699x; 19; 1; 47-65
20.11.1968 Divák sa dobre baví... Pravda ● 1335-4051; 49; 2
12.11.1968 Úspešné otvorenie činohernej sezóny na NS. Práca; Práca ● ; 23; 6
19.12.1968 Hra o ilúziách a realite života. Film a divadlo; 12; 26; 12
13.11.1968 Casona po rokoch. Ľud ● ; 21; 7
16.11.1968 Komédia ilúzií a dezilúzie. Smena ● ; 21; 4
01.12.1968 Stromy zomierajú postojačky. Panoráma; 3
11.11.1968 Hra, ktorá hovorí "neklesať". Večerník ● ; 13; 266; 3