Na konci cesty

Slovenský názov:  Na konci cesty
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  20.5.1939
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1185087 Adam Huba Mikuláš
1185080 Anča Černická Marta
1185083 Fierla Bielik Paľo
1185092 Hájnik Budský Jozef
1185095 Hlas svetla Budský Jozef
1185094 Hlas tmy Frýdová Milada Želenská Milada
1185088 Inžinier Gregor Martin
1185077 Jozef Urban Sýkora Ján
1185085 Lipták Dúbravský Pavol
1185079 Mariša Juríčková Lea
1185084 Nagy Bachlet Rudolf
1185093 Podhradská Muchová Božena Jakabová Božena
1185093 Podhradská Jamnická Vilma
1185086 Podhradský Kello Jozef
1185090 Sluha Rint Karel
1185091 Stolár Beran Míla
1185089 Tajomník riaditeľa fabriky Lichard Ivo Lichard Ivan
1185078 Urbanka Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1185082 Vrabcová Meličková Hana
1185082 Vrabcová Wagnerová Emília
1185081 Vrabec Jamnický Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
800451 autor Barč-Ivan Július
800455 réžia Hoffmann Ferdinand
800459 scénické návrhy Vécsey Ladislav