Divný Janko

Slovenský názov:  Divný Janko
Originálny názov:  Divný Janko
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  14.1.1994
Počet repríz:  19
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1162042 Antropológ Bogdan Tibor
1148307 Čižov Hriadel Viliam
1135733 Diabol Peťko Ján
1158804 Dievča Mankovecká Eva Gašparová Eva
1162683 Druhý hrobár Barto Ján
1163224 Druhý študent Kovalský I.
1163268 Druhý úradník Kovalský I.
1153922 Hurban Folkman Ivan
1101157 Janko Kráľ - chlapec Kostelný Ľuboš
1107190 Janko Kráľ - študent Štermenský Andrej
1112575 Janko Kráľ - úradník Horňák Martin
1163458 Karolína Mázorová Darina
1122676 Kat Mišovic Štefan
1163343 Kňaz Gubala Ján
1162833 Krajčír Kollár Ivan
1145719 Majthényi Výrostko František
1158120 Mária Mankovecká Eva Gašparová Eva
1127338 Matka Nosálová Eliška
1163431 Mladen - Kráľov syn Kostelný Ľuboš
1159399 Modrányi Kramár Jozef
1160359 Modrányiová Čížová Emília
1161083 Němcová Valentová Petronela
1161377 Němec Blanský Ján
1162208 Notár Bogdan Tibor
1161848 Osvetár Súčanský Jakub
1117732 Otec Mišovic Štefan
1162594 Palkovič Januš Anton
1163022 Petöfi Bačo Branislav
1139447 Prorok Halás Štefan
1162484 Prvý hrobár Januš Anton
1163127 Prvý študent Bačo Branislav
1163178 Prvý úradník Bačo Branislav
1162762 Richtár Barto Ján
1161623 Romberger Blanský Ján
1156362 Rotarides Gábor Peter
1157310 Rotaridesová Sudická Helena
1150496 Sedliak Gazdík Michal
1160749 Slúžka Čížová Emília
1162960 Slúžny Kollár Ivan
1131696 Smrť Rundová Renáta
1159908 Starec Kramár Jozef
1163373 Stráž Gubala Ján
1162358 Sudca Bogdan Tibor
1142773 Štúr Kožuch Ján
1163401 Štúrova sestra Gregorová S.
1163076 Tovariš Bačo Branislav
1162898 Trúchly Kollár Ivan
1152370 Učiteľ Folkman Ivan
1163308 Veliteľ Gubala Ján
1155245 Vrchovský Giač Ivan

Tvorcovia

Tvorca Meno
563524 autor Horák Karol
563528 dramaturgia Kováč Peter
563532 scénická hudba Mankovecký Peter
563536 scénické návrhy Ciller Jozef
563540 kostýmové návrhy Cillerová Mária
563544 asistent réžie Halás Štefan
563548 réžia Polák Roman

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
11.1.1993 Horákov Kráľ /očami dramatika/. Literárny týždenník; Literárny týždenník ● 0862-5999; 14-15
1.1.1900 Od faktov a fikcie k metafore života. Javisko; Javisko ● ; 1994; 4; 10-11
2.1.1994 Apokalypsa v martinskom divadle. Nový čas; Nový čas ● 1335-4655; 8-9
16.1.1994 Ľudská troska z revolučného trubúna. Smena; 12
8.1.1994 Horákov dar jubilantom. Práca; Práca ● ; 5
4.1.1994 Slovenský človek ako na dlani. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 9
16.1.1994 Divný Janko otváral nové divadelné štúdio. Sme; 11
5.1.1994 Dráma /slovenského/ sveta. Národná obroda; Národná obroda ● ; 7