Juro Jánošík

Slovenský názov:  Juro Jánošík
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  5.10.1939
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1185558 Anna Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1185567 Aranka Jamnická Vilma
1185557 Barón Révay Sýkora Ján
1185570 Bonifác Kello Jozef
1185573 Čvirík Černická Marta
1185545 Drozd Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol
1185564 Gróf Kosztossy Lichard Ivo Lichard Ivan
1185566 Gróf Szeretcsányi Gregor Martin
1185572 Hlava Kováč Jozef
1185551 Hrajnoha Bachlet Rudolf
1185546 Huncaj Legény Karol Zachar Karol L.
1185547 Ilčík Huba Mikuláš
1185565 Iréna Frýdová Milada Želenská Milada
1185544 Juro Jánošík Bielik Paľo
1185569 Katka Hájková Mária
1185568 Krčmárka Juríčková Lea
1185555 Krušnica Hrůza Zdenko
1185556 Mária Terézia Kadancová Oľga Sýkorová Oľga
1185559 Milka Bancíková Mária
1185553 Ondráš Zvarík František štud. konzervatória
1185561 Radvanský Budský Jozef
1185563 Salzer Kello Jozef
1185554 Sutora Janda Dezider
1185562 Svatoš Rint Karel
1185548 Šabľa Beran Míla
1185560 Šándor Dibarbora František
1185571 Terka Poničanová Beta
1185552 Toporisko Jamnický Ján
1185550 Turiak Turzo Ivan Turzo-Nosický Ivan
1185549 Uhorčík Borodáč Janko

Tvorcovia

Tvorca Meno
724820 autor Debnár Ján Borodáč Janko
724824 réžia Borodáč Janko
724828 scénické návrhy Ladvenica Ján