Moriak

Názov dokumentu:  Moriak
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1281
Evidenčné číslo:  1281
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Mrożek Sławomir 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy