Revolúcia žien

Slovenský názov:  Revolúcia žien
Originálny názov:  Froekenklostret
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  dánsky
Dátum 1. premiéry:  29.11.1941
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1187091 Baronesa Hartmannová Bancíková Mária
1187093 Barónka Lütgenová Sýkorová Oľga
1187092 Barónka von Gasse Flöglová Estera
1187088 Gamma z Rüssingu Černická Marta
1187090 Grófka Blücherová Poničanová Beta
1187089 Grófka Schleglová Jamnická Vilma
1187102 Mária Hájková Mária
1187103 Mladá dievka Netoušková Eva Netoušková Eva Mária štud. konzervatória
1187087 Opátka Wagnerová Emília
1187101 Pani štátneho radcu Kiegera Dúbravská Jurina Rajtrová Jiřina
1187100 Slečna Krabbe Valášková Blanka štud. konzervatória
1187094 Slečna von Benzonová Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1187095 Slečna von Braun Vronská Oľga
1187097 Slečna von Byrd Frýdová Milada Želenská Milada
1187096 Slečna von Irvingová Juríčková Lea
1187098 Slečna von Rabenová Zemániková Viera Zemaníková Viera štud. konzervatória
1187099 Slečna z Meyringu Hurbanová Terézia štud. konzervatória

Tvorcovia

Tvorca Meno
726475 autor Breidahl Axel
726479 preklad Dolina Andrej Beniak Valentín
726483 réžia Lichard Ivan
726487 scénické návrhy Vécsey Ladislav