Návrat do života

Slovenský názov:  Návrat do života
Dátum 1. premiéry:  7.4.1948
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Nová scéna Národného divadla, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1134331 Hana Lichardová Oľga
1110802 Henrich Latečka Rudolf
1116015 Karol Šimonovič st. Jozef
1130183 Mária Bancíková Mária
1105256 Martin Chudík Ladislav
1121013 Michal Šebok Juraj
1141604 Milicionár Kramár Alojz
1138149 Táňa Černická Marta alt.
1138149 Táňa Lokvencová Emília alt.
1125746 Vincko Dibarbora František