Bohéma

Slovenský názov:  Bohéma
Originálny názov:  La bohème
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  taliansky
Druhové označenie:  hudobná dráma
Dátum 1. premiéry:  18.3.1977
Dátum derniéry:  15.11.1988
Počet repríz:  23
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1138673 Alcindor Janči Štefan alt.
1138673 Alcindor Wiedermann Juraj Wiedermann Jiří
1134893 Benoit Beňačka Stanislav alt.
1134893 Benoit Janči Štefan
1121644 Collin Kopčák Sergej alt.
1121644 Collin Kúrňava Anton
1145122 Colník Bednárik Lukáč alt.
1145122 Colník Lessay Štefan
1147790 Čašník Štauder Miroslav
1116651 Marcell Hudec Štefan alt.
1116651 Marcell Szücs Róbert
1126365 Mimi Czaková Anna alt.
1126365 Mimi Hajóssyová Magdaléna alt.
1126365 Mimi Kajabová Anna
1126365 Mimi Donathová Helen a.h.
1126365 Mimi Buljabašić Milica a.h.
1126365 Mimi Tokodyová Ilona a.h.
1126365 Mimi Kincses Veronika a.h.
1126365 Mimi Kincses Veronika a.h.
1126365 Mimi Tokodyová Ilona a.h.
1126365 Mimi Loyée Karin a.h.
1126365 Mimi Loyée Karin a.h.
1126365 Mimi Andor Éva a.h.
1130783 Musetta Polónyiová Božena alt. a.h.
1130783 Musetta Kittnarová Elena alt.
1130783 Musetta Mrázová Alžbeta alt. a.h.
1105923 Rudolf Dvorský Peter alt.
1105923 Rudolf Livora František
1105923 Rudolf Hurný Juraj alt.
1105923 Rudolf Kocián Vojtech a.h.
1105923 Rudolf Gulyás Dénes a.h.
1142079 Seržant Balún František alt.
1142079 Seržant Blaho Pavol
1111452 Schaunard Šimanovský Boris
1111452 Schaunard Hrubant Juraj alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
755789 autor Puccini Giacomo
755801 preklad Krčméry-Vrteľová Jela
755805 preklad Braxatorisová Alexandra
755809 dirigent Frešo Tibor
755813 hosťujúci dirigent Donath Klaus
755817 dirigent Lenárd Ondrej
755821 dirigent Štefánek Dušan
755825 zbormajster Holásek Ladislav
975541 scénické návrhy Vychodil Ladislav
975545 kostýmové návrhy Bezáková Helena
975549 réžia Kriška Branislav
2402259 hosťujúci dirigent Donath Klaus
2444278 libreto Giacosa Giuseppe
2444283 libreto Illica Luigi

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
10.5.1977 Pucciniho Bohéma v SND. Hudobný život ● 1335-4140; 9; 9; 5
29.8.1977 Operný zápisník. Hudobný život; 9; 15; 8
24.4.1978 Operný zápisník. Hudobný život; 10; 8; 5
24.4.1984 Opera SND hosťovala v Prahe. Hudobný život; 16; 8; 3