Kaukazský kriedový kruh

Názov dokumentu:  Kaukazský kriedový kruh
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1308
Evidenčné číslo:  1308
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej so škrtami, poznámkami a s zalomenými stránkami bez akýchkoľvek poznámok medzi vyškrtaným textom (to bolo asi vynechané z pôvodného scenára).
Autori:  Brecht Bertolt 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy