Cyrano z Bergeracu

Slovenský názov:  Cyrano z Bergeracu
Originálny názov:  Cyrano de Bergerac
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  francúzsky
Dátum 1. premiéry:  16.5.1942
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

12 obrázkov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1187207 Básnik Šimonovič st. Jozef
1187208 Básnik Turba Belo
1187196 Bellerose Jariabek Ondriš Jariabek Ondrej
1187200 Brissaille Adamec Štefan
1187197 Carbon de Castel Jaloux Beran Míla
1187191 Cuigy Jamnický Ján
1187187 Cyrano z Bergeracu Bagar Andrej a.h.
1187194 De Valvert Winkler Štefan
1187205 Dotieravec Zvarík František
1187212 Dueňa Poničanová Beta
1187199 Gavalier Bada Alexander
1187188 Gróf de Guiche Lichard Ivo Lichard Ivan
1187213 I. herečka Frýdová Milada Želenská Milada
1187214 II. herečka Flöglová Estera
1187202 Kapucín Dúbravský Paľo Dúbravský Pavol
1187190 Kristian Huba Mikuláš
1187189 Le Bret Záborský Viliam
1187193 Lignière Budský Jozef
1187215 Líza Juríčková Lea
1187198 Markíz Chmelko Andrej
1187216 Matka Margaréta Wagnerová Emília
1187203 Mešťan Zachar Karol L.
1187195 Montfleury Sýkora Ján
1187206 Mušketier Janda Dezider
1187204 Občan Spišiak Pavol
1187219 Predavačka Hájková Mária
1187192 Ragueneau Kello Jozef
1187211 Roxana Bancíková Mária
1187218 Sestra Klára Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1187217 Sestra Marta Kadancová Oľga Sýkorová Oľga
1187209 Učeň Kováč Jozef
1187210 Vrátnik Lehotský Ferdinand
1187201 Vreckár Figura Štefan

Tvorcovia

Tvorca Meno
726709 autor Rostand Edmond
726713 preklad Rázusová-Martáková Mária
726717 réžia Borodáč Janko
726721 scénické návrhy Vécsey Ladislav
726725 hudba Jurovský Šimon
726729 dirigent Holoubek Ladislav
726733 kostýmové návrhy Brozmanová Ľudmila

Dokumentácia