Pán Puntila a jeho sluha Mat…

Slovenský názov:  Pán Puntila a jeho sluha Matti
Originálny názov:  Herr Puntila und sein Knecht Matti
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  07.05.1985
Počet repríz:  19
Súbor: Činohra
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1155376 Advokát Horváth Emil Jozef
1127827 Atašé Žilinčík Tomáš
1136150 Ema-pašeráčka Sudická Helena
1107788 Eva Sládečková Marta
1156473 Farár Halás Štefan
1154078 Fina Konrádová Ľubica
1143102 Kraviarka Gašparová Eva
1150715 Krivý Januš Anton
1150715 Krivý Sorok Jozef
1113160 Matti Bzdúch Peter
1101810 Puntila Bogdan Tibor
1148557 Robotník Mišovic Štefan
1118284 Servírka Mazalová Gita
1139827 Slečna lekárnička Valentová Petronela
1123188 Sudca Vrzala Jaroslav
1152551 Surkkala Giač Ivan
1157403 Surkkalove deti Srníková M. Srníková Miroslava a.h.
1157403 Surkkalove deti Giač A. a.h.
1146007 Telefonistka Nosálová Eliška
1132148 Zverolekár Kolesár Martin

Tvorcovia

Tvorca Meno
585886 autor Brecht Bertolt
585890 preklad Mittelmann-Dedinský Móric
585894 hudba Dessau Paul
585898 hudobná spolupráca Filip Jaroslav
585902 choreografia Puobišová Dagmar
585906 scénické návrhy Ciller Jozef
585910 kostýmové návrhy Cillerová Mária
585914 réžia Porubjak Martin