Jubileum

Názov dokumentu:  Jubileum
Akvizičné číslo:  7/2018
Lokačná značka:  INT1359
Evidenčné číslo:  1359
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Čechov Anton Pavlovič 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy