Hviezda bez mena

Slovenský názov:  Hviezda bez mena
Originálny názov:  Steaua fără nume
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  rumunský
Druhové označenie:  komédia
Dátum 1. premiéry:  27.06.1959
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Krajové divadlo Nitra, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1206921 Grig Baláž Jozef
1206914 Ichim Franko Mikuláš
1206919 Neznáma Kováčiková Eliška Müllerová Eliška
1206917 Pascu Kusenda Ján
1206911 Prednosta stanice Kožuch st. Michal
1206913 Profesor Dóczy Jozef
1206912 Sedliak Trnka Gustáv
1206915 Slečna Cucu Paveleková Magda
1206918 Sprievodca Laca František
1206920 Udrea Králik Dušan
1206916 Žiačka Polóniová Sonja

Tvorcovia

Tvorca Meno
737016 autor Sebastian Mihail
885283 preklad Hušková Jindra
885287 réžia Lichard Ivan
885291 scénické a kostýmové návrhy Baránek Alojz
885299 inšpícia Olšanská Lýdia
892899 text sleduje Pénzešová Gabriela Lacová Gabriela