Záhrada

Názov dokumentu:  Záhrada
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1288
Evidenčné číslo:  1288
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej, škrty a vyznačený text, poznámky najmä na obale knihy ceruzou
Autori:  Spiró György 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy