Paganini

Slovenský názov:  Paganini
Originálny názov:  Paganini
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Dátum 1. premiéry:  11.11.1933
Dátum derniéry:  26.11.1933
Počet repríz:  0
Súbor: Opereta [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1181381 Barluccio Křepela Jozef Křepela Josef
1181385 Bella Giretti Cseszanyová Margita Česányiová Margita
1181391 Ceremoniár v službách Felice Bacciochiho Kuzmin Nikon
1181388 Emanuello Červinka Alois Červenka Alois
1181389 Foletto Mareček Josef
1181382 Gróf Hédouville Poláček Václav
1181383 Grófka de Loplace Kebardová Marie
1181393 Hostinský Veselý Anton
1181394 Hrbatý Beppo Kopecký Jan
1181379 Knieža Felice Bacciochi Šíma František
1181392 Komorná v službách kňažny Anny Elisy Jásková Gréta
1181395 Koralína Klaunigová Ela Hilarová Elena
1181384 Marches Giacomo Pimpinelli Figura Štefan
1181378 Maria Anna Elisa Řezníčková-Safierová Marie Řezníčková Marie
1181386 Marko Mráz Josef
1181380 Nicolo Paganini Hoza Štefan
1181387 Philippo Toman Jindřich
1181390 Tofollo Fišer Jindřich

Tvorcovia

Tvorca Meno
797143 autor Lehár Franz
797147 libreto Knepler Paul
797151 libreto Jenbach Béla
797155 preklad Hoza Štefan
797159 dirigent Vincourek Josef
797163 réžia Poláček Václav
797167 scénické návrhy Ladvenica Ján
797171 choreografia Pirnikov Vladimír