Karnevalová noc v Benátkach

Slovenský názov:  Karnevalová noc v Benátkach
Originálny názov:  Eine Nacht in Venedig
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Dátum 1. premiéry:  4.3.1939
Počet repríz:  0
Súbor: opereta
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1185270 Agricola Peršlová Mária
1185271 Annina Jirásková Milada
1185271 Annina Kišoňová Mimi Kišonová-Hubová Mária alt.
1185277 Balbi Matejček Anton
1185269 Barbara Kölcseyová Dita Gabajová Dita a.h.
1185266 Bartolomej Delaqua Ruth-Markov Zdenko Ruth-Markov Zdeněk
1185281 Cantilliona Horská Ružena
1185272 Caramello Jaroš Jaroslav
1185276 Centurio Mareček Josef
1185275 Enrico Piselli Zvarík František štud. konzervatória
1185274 Giboletta Matějovská Vlasta
1185268 Juraj Testaccio Figura Štefan
1185283 Liberta Veselová Valentína
1185279 Maccedonia Křepelová Růžena
1185278 Notburga Menšíková Jarmila Tehlárová Jarmila
1185273 Pappacoda Křepela Jozef Křepela Josef
1185282 Petromilla Cholecká Oľga Fromanová Oľga
1185285 Predavačka kvetín Hrabčíková Herma Miláčková Hermína
1185286 Predavačka ovocia Holoubková Alica Páričková Alica
1185265 Quido Blaho Janko
1185284 Starý žobrák Lev Bohumil
1185267 Štefan Barbaruccio Kalaš Karel
1185280 Theodolinda Boudová Leontýna

Tvorcovia

Tvorca Meno
800379 autor Strauss ml. Johann
800383 libreto Zell Friedrich
800387 libreto Genée Richard Genée Richard Franz Friedrich
800391 úprava Hagemann Christian Albert Carl Hagemann Carl
800395 preklad Suchovský K. Zavřel Karel
800399 preklad Hornadský Š. Hoza Štefan
800403 dirigent Schöffer Juraj Viliam
800407 réžia Želenský Drahoš
800411 scénické návrhy Vécsey Ladislav
800415 choreografia Relský Bohumil