Za dobrodružstvom

Slovenský názov:  Za dobrodružstvom
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre deti
Dátum 1. premiéry:  10.11.1968
Počet repríz:  0
Súbor: scéna Žilina
Divadlo: Divadlo Slovenského národného povstania Martin (29.08.1960 - 26.08.2003), Martin

Postavy

Rola Meno Alternácia
1140369 Fatma Hollá-Mažári Jolana
1102666 Jano rozprávkár Giač Ivan
1132799 Kádi Said Roháček Viliam
1123949 Kilum Mildner Ján
1119084 Selim Ďuriník Anton
1136751 Správca Graca Štefan
1113985 Vnučka Štiglincová Alena
1143591 Zlodeji Kuba Peter
1143591 Zlodeji Pollák Dušan
1128519 Zoraida Zlatohlávková Matilda
1108630 Žena Kolesárová Jaroslava

Tvorcovia

Tvorca Meno
614195 autor Luknár Ladislav
614199 hudobná spolupráca Eisler Ervín
614203 scénické návrhy Hložek Milan
614207 kostýmové návrhy Matisová Gita
614211 réžia Párnický Stanislav
614215 inšpícia Pollák Dušan
614219 text sleduje Legéňová Mária