Piková dáma

Slovenský názov:  Piková dáma
Originálny názov:  Pikovaja dama
Jazyk hry:  ruský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  hudobná dráma
Dátum 1. premiéry:  6.1.1989
Dátum 2. premiéry:  7.1.1989
Dátum derniéry:  4.10.1990
Počet repríz:  18
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1135986 Ceremoniár Oniščenko Juraj alt.
1135986 Ceremoniár Papp Gustáv
1127644 Čaplickij Gábor Pavol alt.
1127644 Čaplickij Ludha Ľudovít
1118079 Čekalinskij Ábel Jozef alt.
1118079 Čekalinskij Konstanty Ján
1139674 Grófka Zerhauová Jitka
1139674 Grófka Kirilová Ida alt.
1154016 Grófkina dvojníčka Vašeková Gabriela člen balet. zboru
1148464 Guvernantka Michálková Alžbeta alt.
1148464 Guvernantka Sedlářová Jaroslava alt.
1148464 Guvernantka Hazuchová Nina
1101572 Herman Livora František alt.
1101572 Herman Larin Sergej a.h.
1101572 Herman Kopačka Milan alt.
1112941 Jeleckij Hudec Štefan alt.
1112941 Jeleckij Šubert Peter a.h.
1112941 Jeleckij Ďurčo Ján alt.
1142972 Líza Rybárska Ľubica
1142972 Líza Holičková Elena alt.
1142972 Líza Livorová Dagmar alt.
1152484 Máša Kľuková Anna alt.
1152484 Máša Grospietschová Helena posl. VŠMU a AU
1131975 Narumov Beňačka Stanislav alt.
1131975 Narumov Uhlár Rastislav alt.
1131975 Narumov Peter Juraj posl. VŠMU a AU
1145891 Polina-Milovzor Nitranová Marta
1145891 Polina-Milovzor Horská Jaroslava alt.
1145891 Polina-Milovzor Sapara-Fischerová Jitka alt.
1150634 Prilepa Hudecová Ľudmila alt.
1150634 Prilepa Garajová Ľubica Vargicová Ľubica
1122995 Surin Šimanovský Boris alt.
1122995 Surin Kubovčík Vladimír
1107569 Tomskij-Zlatoroh Caban František alt.
1107569 Tomskij-Zlatoroh Szücs Róbert

Tvorcovia

Tvorca Meno
577859 autor Čajkovskij Piotr Iľjič
577863 hudobné naštudovanie Alexa Jonas Dainius
577867 dirigent Alexa Jonas Dainius
577871 dirigent Auer Gerhard
577875 zbormajster Holásek Ladislav
577879 choreografia Tóth Karol
577883 scénické návrhy Vychodil Ladislav
577887 kostýmové návrhy Bezáková Helena
577891 réžia Kriška Branislav
2410625 libreto Čajkovskij Piotr Iľjič
2410631 libreto Čajkovskij Modest Iľjič

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
26.1.1989 S posolstvom súčastníkom. Smena; 6
15.2.1989 Piková dáma v SND. Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 21; 4; 5
14.1.1989 Zaslúžená práca sovietskeho dirigenta. Hlas ľudu; Hlas ľudu ● ; 4
1.1.1989 Čajkovského Piková dáma v SND. Literárny týždenník; Literárny týždenník ● 0862-5999; 2; 5; 15
17.1.1989 Príťažlivý návrat. Práca; Práca ● ; 6
1.1.1989 Previerka síl. Dialóg; Dialóg ● ; 1; 4; 5
12.1.1989 Inscenácia bez tradičných škrtov. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 5
1.1.1989 Zvíťazil Čajkovskij. Film a divadlo; 33; 8; 10-11
1.1.1989 S podčiarknutím výpravnosti. Nové slovo; 31; 9; 14-15
1.1.1989 Pôsobivá Piková dáma. Sloboda; 64; 5; 4
11.1.1989 Predčila očakávania. Večerník; Večerník ● ; 5
20.1.1989 Nevyváženosť hudby a obrazu. Ľud; 6

Dokumentácia