Najdúch

Slovenský názov:  Najdúch
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  5.10.1935
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1182617 Bagzi Šušlík František
1182628 Barkes Kmeťko Štefan štud. konzervatória
1182610 Cica Březinová Vilma J. Jamnická Vilma
1182616 Čipka Figura Štefan
1182608 Gejzík Jamnický Ján
1182626 Holba Bachlet Rudolf
1182611 Chreňovský Zlámal František štud. konzervatória
1182630 Chruňo Dibarbora František štud. konzervatória
1182619 Jablonkay Dadej František štud. konzervatória
1182623 Kavka Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1182606 Kobozy Sýkora Ján
1182607 Kobozyčka Wagnerová Emília
1182614 Kozák Bagar Andrej
1182622 Krčmárka Styková Hana
1182613 Ľudmila Schwingerová Mária
1182613 Ľudmila Bancíková Mária
1182621 Maňuša Juríčková Lea
1182627 Moser Guttmann Martin Gregor Martin
1182615 Mrňúz Lichard Ivo Lichard Ivan
1182609 Ošust Beran Míla
1182620 Rojkovička Meličková Hanča Meličková Hana
1182612 Sajha Sýkorová Mária
1182629 Skala Borodáč Janko
1182618 Vanka Finko Ivan
1182624 Vlha Muchová Božena Jakabová Božena štud. konzervatória
1182625 Žajdlík Kello Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
722422 autor Záborský Jonáš
722426 úprava Borodáč Janko
722430 réžia Borodáč Janko
722434 scénické návrhy Vincek-Hochštetský Ignác
722438 hudba Bieloweszki L. E.