Na dne

Názov dokumentu:  Na dne
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1284
Evidenčné číslo:  1284
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Na strane 21 kresby - návrh na masku Nataši
Autori:  Gorkij Maxim 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy