Revízor

Názov dokumentu:  Revízor
Akvizičné číslo:  7/2018
Lokačná značka:  INT1356
Evidenčné číslo:  1356
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Gogoľ Nikolaj Vasilievič 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy