Pštrosí večierok

Slovenský názov:  Pštrosí večierok
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  27.05.1967
Dátum derniéry:  14.01.1970
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

1 obrázok

Postavy

Rola Meno Alternácia
1131152 Blanka Krížiková Eva
1145393 Dievča Sunyovszky Szilvia alt. posl. VŠMU a AU
1145393 Dievča Cigánová Zuzana alt. posl. VŠMU a AU
1122036 Doktor Huba Mikuláš
1135239 Filip Dibarbora František
1126743 Lupino Durdík st. Vladimír Durdík Vladimír
1106334 Marek Valach Gustáv
1117043 Monika Prechovská Mária
1117043 Monika Strnisková Viera doštudovanie
1142386 Sirius Romančík Elo
1139008 Sveták Filčík Ctibor
1111851 Šerif Chudík Ladislav

Tvorcovia

Tvorca Meno
773139 autor Bukovčan Ivan
908207 scénická hudba Andrašovan Tibor
908211 scénické návrhy Vychodil Ladislav
908215 kostýmové návrhy Purkyňová Ludmila
908219 réžia Pántik Július

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
11.02.1969 Herecký koncert Bratislavských. Rovnost; 84; 5
01.06.1967 Pštrosí večierok. Ľud ● ; 20
07.06.1967 Pštrosy medzi nami. Hlas ľudu ● ; 14; 4
09.06.1967 Aká sme to generácia? Kultúrny život ● ; 22; 23; 9
31.05.1967 Pštrosí večierok v SND. Pravda ● 1335-4051; 48; 2
01.01.1967 Pštrosí večierok. Slovenské pohľady ● ; 83; 8; 156
01.01.1967 Ohlas dramaturgičiek. Slovenské pohľady ● ; 83; 12; 156
08.06.1967 Pštrosí večierok v SND. Predvoj; 3; 23; 10
29.05.1967 O tom, čo bolo. Večerník ● ; 12; 124; 3
11.02.1969 Divadelní svátek. Svobodné slovo; 25
30.05.1967 Smutná úprimná hra. Práca ● ; 22; 4
01.01.1967 Pštrosí večierok. Panoráma; 12
04.07.1967 Ľudia na ceste k sebapoznaniu. Film a divadlo ● ; 11; 14; 12 - 13
11.02.1969 Hosté milí a vítaní. Práce; 25
13.02.1969 Vítaní hosté. Mladá fronta; 25
31.05.1967 O človeku-percente alebo Spoveď generácie. Smena ● ; 20; 4
22.06.1967 Účtování na vlastní účet. Kulturní tvorba; 5
01.01.1967 Pštrosí večierok. Rudé právo; 47
01.01.1967 Ivan Bukovčan, Pštrosí večierok. My 67; 9
20.07.1967 Posezónna divadelná úvaha. Predvoj; 3; 29; 10 - 11