Panský dvor

Slovenský názov:  Panský dvor
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  04.07.1953
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Krajové slovenské divadlo Prešov, Prešov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1217684 Bačová, deputátnička Kováčiková Eliška Müllerová Eliška
1217682 Budaj, jarmočný šudiar Servátka Štefan
1217685 Četnícky veliteľ Mazák Ondrej
1217686 Četník Kúzelník František
1217673 Elza, veľkostatkárova žena Fialová Blanka
1217678 Gajdoš, poľnohospodársky robotník Petrák Štefan
1217683 Chodková, deputátnička Michalková Anna Pokorná Anna
1217667 Javor, textilný robotník Ducko Cyril
1217675 Klára, kuchárka u Štaudov Minarčíková Anna
1217680 Kováč, poľnohospodársky robotník Pelech Ján
1217676 Krátky, deputátnik Matula Tibor
1217670 Mara, vdova po deputátnikovi Feješová Želmíra Kačková Želmíra
1217671 Martin, syn vdovy po deputátnikovi Rybárik Ján
1217677 Mišo, dojič kráv na veľkostatku Vadaš Tibor
1217679 Petrík, poľnohospodársky robotník Garlaty Arnošt
1217672 Štaud, veľkostatkár Čierny Jozef
1217674 Varga, šafár na veľkostatku Farkaš Ladislav
1217668 Verona, žena textilného robotníka Stočková Naďa Nináčová Naďa
1217669 Zuzka, dcéra Javorových Topinková Viera
1217681 Zvala, richtár obce Maličký Anton

Tvorcovia

Tvorca Meno
733248 autor Streďanský Jozef
912931 scénické návrhy Brezina Martin
912935 réžia Rell František
926567 úprava Rell František