Čierna veža

Slovenský názov:  Čierna veža
Originálny názov:  The Dark Tower
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  anglický
Dátum 1. premiéry:  10.3.1936
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1182697 Barry Jones Figura Štefan
1182696 Ben Weston Lichard Ivo Lichard Ivan
1182695 Dafne Martinová Schwingerová Mária
1182693 Damon Wells Bagar Andrej
1182698 Doktor Kendall Sýkora Ján
1182692 Hattie Sýkorová Mária
1182703 Hotelový zriadenec Zlámal František štud. konzervatória
1182694 Jessika Wellsová Meličková Hanča Meličková Hana
1182691 Marta Templová Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1182700 Patsy Dowlingová Juríčková Lea
1182830 Sarnov Minárik Ján
1182699 Stanley Vance Bachlet Rudolf
1182702 Šofér Arbét Gašpar
1182701 William Curtis Kello Jozef

Tvorcovia

Tvorca Meno
722842 autor Kaufman George S.
722846 preklad Bagar Andrej
722850 réžia Bagar Andrej
722854 scénické návrhy Vincek-Hochštetský Ignác