Verdi

Slovenský názov:  Verdi
Originálny názov:  Verdi
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  18.10.2013
Počet repríz:  14
Súbor: súbor baletu
Divadlo: Štátna opera Banská Bystrica - II. (od 1999), Banská Bystrica

Postavy

Rola Meno Alternácia
1195053 Anjelske deti Popovičová Ester a.h.
1195053 Anjelske deti Svitková Kristína a.h.
1195053 Anjelske deti Ács Jozef a.h.
1195053 Anjelske deti Haško Adam a.h.
1195043 Barezzi Šafárik Štefan a.h.
1197619 Démon Šamaj Jozef a.h.
1195047 Dievča Zvaríková Diana
1195052 Filoména Oravcová Barbora
1195037 Giuseppina Strepponi Procházková Katarína
1195049 Kňaz Kubíny ml. Dušan
1195048 Krčmár Bartko Matej
1195040 Margherita Barezziová Stískalová Černá Vendula a.h.
1195051 Margherita Barezziová Kalčoková Lucia a.h.
1195041 Matka Verdiho Lucká Eva
1195046 Merelli Schneider Peter
1195039 Mirati Šimo Dušan
1195036 Oswald Svitok Šimon
1195045 Otec Verdiho Lacko Igor
1195042 Sólisti opery Solotruková Patrícia Macák Solotruková Patrícia
1195042 Sólisti opery Vongrey Zoltán
1195042 Sólisti opery Zvarík Ivan
1195042 Sólisti opery Hýrošš Michal
1195042 Sólisti opery Šimo Dušan
1195038 Teresa Stolzová Vovková Katarína a.h.
1195050 Verdi Babej Samuel a.h.
1195035 Verdi Kožuch Ján a.h.

Tvorcovia

Tvorca Meno
847185 libreto Dinková Dana
847189 hudobné naštudovanie Bulla Igor
847193 dirigent Bulla Igor
847197 choreografia Dinková Dana
847201 réžia Dinková Dana
847205 scénické návrhy Janků Peter
847209 kostýmové návrhy Várossová Ľudmila
847213 zbormajster Popovičová Iveta
856255 koncertný majster Hudák Michal
856259 dramaturgia Lukáčová Alžbeta
856263 asistent dirigenta Procházka Ján
856267 asistent réžie Hadraba Marián
856271 korepetície Baloghová Ildikó
856275 korepetície Svitková Martina
856279 inšpícia Hodálová Alena
856283 inšpícia Pavúková Juliana Pavuková Juliana
856287 šepká Ivanová Beáta
860746 koncertný majster Hudák Michal

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
Dinkovej utopený Verdi. Hudobný život; Hudobný život ● 1335-4140; 45; 11 (2013); 26
13.11.2013 Verdi ako objekt hudobnej drámy. Literárny týždenník; Literárny týždenník ● 0862-5999; 26; 39-40; 5
31.12.2013 Historické fakty ešte nevytvoria divadlo. Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: www.theatre.sk]; Monitoring divadiel na Slovensku. [Dostupné na internete: monitoringdivadiel.sk] ●