Nová scéna Národného divadla

Názov:  Nová scéna Národného divadla
Skratka:  NS ND
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Kollárovo nám.
Organizačná forma:  zriaďované divadlo
Dátum vzniku:  30.11.1946
Dátum zániku:  31.12.1953

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Nová scéna Národného divadla 30.11.1946
Divadlo Nová scéna Bratislava 1.1.1954
Komorná činohra Novej scény, Bratislava 1.7.1990
Komédia Nová scéna, Bratislava 1.7.1990

Tvorba

Inscenácia Premiéra Súbor
Baletný večer (Rapsódia v modrom) 23.10.1948 súbor hudobnej komédie