Nová scéna Národného divadla

Názov:  Nová scéna Národného divadla
Skratka:  NS ND
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Kollárovo nám.
Organizačná forma:  zriaďované divadlo
Dátum vzniku:  30.11.1946
Dátum zániku:  31.12.1953

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Nová scéna Národného divadla 30.11.1946
Divadlo Nová scéna Bratislava 1.1.1954
Komorná činohra Novej scény, Bratislava 1.7.1990
Komédia Nová scéna, Bratislava 1.7.1990