Soľ nad zlato

Slovenský názov:  Soľ nad zlato
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre deti
Dátum 1. premiéry:  01.11.1952
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Krajové slovenské divadlo Prešov, Prešov

Postavy

Rola Meno Alternácia
1217660 Baník Vadaš Tibor
1217664 Druhý zbrojnoš Šprinc Ladislav člen spev. zboru
1217655 Kráľ Farkaš Ladislav
1217659 Kráľovský radca Servátka Štefan
1217666 Kuchár Maličký Anton
1217657 Princezná Drahuša Michalková Anna Pokorná Anna
1217656 Princezná Jelena Fialová Blanka
1217658 Princezná Maruška Topinková Viera
1217663 Prvý zbrojnoš Matula Tibor
1217662 Starenka Čaplová Elena
1217665 Šašo Pelech Ján
1217661 Tvdoš, baníkov syn Mazák Andrej

Tvorcovia

Tvorca Meno
732641 autor Domasta Ján
912911 scénické návrhy Brezina Martin
912915 kostýmová realizácia Maruš Jozef
912919 réžia Ducko Cyril
912923 inšpícia Farkaš Ladislav
912927 text sleduje Dobrovičová Anna Jochmanová Anna