Jakub a jeho pán

Názov dokumentu:  Jakub a jeho pán
Akvizičné číslo:  7/2018
Lokačná značka:  INT1363
Evidenčné číslo:  1363
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej
Autori:  Kundera Milan 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy