Mestské divadlo Bratislava

Názov:  Mestské divadlo Bratislava
Skratka:  MDB
Miesto:  Bratislava
Ulica:  Biela ul.
Číslo:  6
Zriaďovateľ:  Mestské kultúrne stredisko
Organizačná forma:  samosprávne divadlo
Dátum vzniku:  1.2.2002
Telefón:  ++/421/905/614023,0903/3000454
E-mail:  jkrasula@gallery.sk, dopiska@yahoo.co.u
Web:  www.mksba.sk
Poznámka:  Kontaktná adresa: Divadelné združenie Partizánske, Nám. SNP 6, 958 01 Partizánske

História divadla

Divadlo Dátum vzniku
Mestské divadlo Bratislava 1.2.2002