Smrť Ďurka Langsfelda

Slovenský názov:  Smrť Ďurka Langsfelda
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  15.03.1969
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra
Divadlo: Krajové divadlo Nitra, Nitra

Postavy

Rola Meno Alternácia
1150909 Apári Piovarči Teodor
1140165 Brveník Dóczy Jozef
1108300 Ďurko Kovár František
1160007 Eva Augustovičová Hilda
1136526 Galo Kusenda Ján
1152716 Görgei Kabrheľ František
1156576 Hanka Ulická Soňa
1132551 Chorvát Kraus Rudolf
1102326 Ján Kováčik Ján
1113666 Janko Kiš Milan
1155499 Kata Martišová Žofia
1154227 Kňaz Rajniak Ondrej alt.
1154227 Kňaz Franko Mikuláš alt.
1157486 Marka Hlaváčová Eva
1159513 Miertová Hudecová Oľga
1118778 Paľko Greššo Ján a.h.
1143403 Strážmajster Rimko Andrej
1148786 Szerényi Šmigura Ernest
1146279 Šándor Hlaváč Zoltán
1158931 Šebeňová Došeková Emília
1158272 Zuzka Gáborová Adela
1128258 Žabiak Kožuch st. Michal
1123660 Žilka Greššo Ľudovít

Tvorcovia

Tvorca Meno
602049 autor Tajovský Jozef Gregor
602053 úprava Laca Ján
602057 réžia Spišák Karol
602061 scénické návrhy Slavík Bořivoj
602065 kostýmové návrhy Krivošová Jana
602069 scénická hudba Urbanec Bartolomej
602073 inšpícia Olšanská Lýdia
602077 text sleduje Hlavatovičová Margita

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
25.03.1969 Návrat Ďurka Langsfelda na javisko. Hlas ľudu ● ; 16; 4
24.04.1968 Dramaturgický a inscenačný čin. Pravda ● 1335-4051; 50; 5
01.01.1970 KD v Nitre pri dvadsiatom výročí. Slovenské divadlo ● 0037-699x; 18; 2; 161-180
14.05.1969 Nitriansky Ďuro Langsfeld. Práca ● ; 24; 6