Ženba

Slovenský názov:  Ženba
Originálny názov:  Ženiťba
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  03.05.1969
Počet repríz:  0
Súbor: činoherný súbor
Divadlo: Divadlo na korze, Bratislava
Zobraziť v plnej kvalite

3 obrázky

Postavy

Rola Meno Alternácia
1102394 Agafia Tichonovna Kolínska Zora
1132598 Anučkin Huba Martin
1108373 Arina Pantelejmonovna Nováková Dobroslava a.h.
1140203 Duňaška Húsková Helena Grečnerová-Húsková Helena alt.
1140203 Duňaška Cigánová Zuzana alt. a.h.
1140203 Duňaška Rašlová Marta doštudovanie
1113732 Fiokla Ivanovna Furková Zita
1123713 Kočkarev Dančiak Stano
1118837 Podkolesin Labuda Marián
1128307 Praženica Debnár Peter
1143442 Štefan Mikulík Pavol alt.
1143442 Štefan Jerguš Peter alt.
1136570 Ževakin Gregor Ľubo

Tvorcovia

Tvorca Meno
604385 autor Gogoľ Nikolaj Vasilievič
604389 preklad Pietor Miloš
604393 úprava Pietor Miloš
604397 preklad Strnisko Vladimír
604401 úprava Strnisko Vladimír
604405 scénické návrhy Opršal Oto
604409 kostýmové návrhy Čorba Milan
604413 réžia Pietor Miloš

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
21.01.1970 Pražský úspech. Práca ● ; 25; 17; 1
02.07.1969 Cena Divadelních novin Mariánovi Labudovi. Divadelní noviny ● ; 12; 20-21; 2
19.01.1970 Divadlo akce. Zemědělské noviny
01.01.1970 Autoři - čtenáři - diváci. Host do domu (Brno); 4; 41-42
06.11.1970 Das Theater als Grandmesser der "Normalisierung". [Divadlo ako meradlo normalizácie.] Tages - Anzeiger
11.02.1970 Pražský divadelní posel. Svět práce
01.01.1968 Konečně: Nová generace! Divadelní noviny ● ; 12; 19; 3
16.01.1970 Bratislavská Ženitba na výbornou. Lidová demokracie; 26
20.01.1970 Divadlo na korze zakončilo zájezd. Lidová demokracie; 26; 5
14.3.1970 Obdiv herectva. Pravda; Pravda ● 1335-4051; 51; 2
1.6.1969 Večer s Gogoľom. Panoráma; 3
15.1.1970 První večer s Bratislavskými. Večerní Praha; 16; 4
16.01.1970 Gogolův smích v Ženitbě. Svobodné slovo; 26; 5
01.01.1969 Činohra Divadla na korze. Slovenské pohľady ● ; 85; 7; 150-152
01.01.1969 Miloš Pietor - laureát štátnej ceny. Slovenské pohľady ● ; 85; 7; 155-157,159
01.01.1970 Kouzlo divadla. Divadelní noviny ● ; 13; 12; 5
17.01.1970 Nadšená Praha. Smena ● ; 23; 14
17.07.1970 O sezóne, po sezóne. Večerník ● ; 15
16.01.1970 Veľké ovácie. Práca ● ; 25
01.01.1968 Člověka utvářejí osudy, které ho na cestě světem zastihnou. Divadelní noviny ● ; 12; 19; 4
13.02.1970 Praha je nadšená Bratislavčanmi. Výber
1.1.1971 Od noetiky k poetike. Slovenské divadlo; Slovenské divadlo ● 0037-699x; 19; 4; 513-531
6.5.1969 Variácie na Gogoľovu tému. Práca; Práca ● ; 24; 6
1.11.1970 Die Zuschauer sind unsere Freunde. [Diváci sú naši priatelia.] Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt; 44
24.01.1970 Päť večerov ve Smečkách. Smena ● ; 23
13.05.1969 Ženba na druhú. Smena ● ; 22; 4
22.01.1970 Malé, ale významem velké. Mladá fronta; 26; 18; 1
28.5.1969 Ženba na korze. Večerník; Večerník ● ; 14; 121; 5
17.06.1969 Jeden herec a jedno divadlo. Literárny život
20.01.1970 Výpověď mladé generace. Práce; 26
01.01.1970 Přijeli herci. Divadlo ● ; 1; 14
19.01.1970 Praha tlieska Korzu. Večerník ● ; 15
04.06.1969 Nevyhnutelnost konfrontace. Divadelní noviny ● ; 12; 19; 5
01.01.1969 O divadle, v ktorom sa človek cíti dobre. Film a divadlo ● ; 13; 15; 14-15
01.01.1969 Smutno je na tomto světě, panstvo. Divadlo ● ; 9-10; 55-60