Bankinghouse Khuvich and Company

Slovenský názov:  Bankinghouse Khuvich and Company
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  14.12.1935
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1182677 Detektív Beran Míla
1182671 Green Kello Jozef
1182673 Harry Guttmann Martin Gregor Martin
1182666 Chvojko Sýkora Ján
1182667 Chvojková Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1182674 John Lichard Ivo Lichard Ivan
1182669 Khuvich Bagar Andrej
1182668 Kitty Juríčková Lea
1182675 Mary Sýkorová Mária
1182672 Montér Arbét Gašpar
1182678 Neumann Figura Štefan
1182676 Nigerka Březinová Vilma Jamnická Vilma
1182670 Prof. Rovniak Jamnický Ján

Tvorcovia

Tvorca Meno
722614 autor Stodola Ivan
722618 réžia Borodáč Janko
722622 scénické návrhy Fulla Ľudovít