Lasica

Slovenský názov:  Lasica
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  14.2.1954
Počet repríz:  0
Súbor: činohra
Divadlo: Národné divadlo v Košiciach, Košice

Postavy

Rola Meno Alternácia
1212460 Cvrčok Kurylovská Božena
1212464 Chĺpok Machala Tibor
1212459 Jež Kleis Marián
1212455 Králica Hronská Silvia Petrušincová Sylvia
1212454 Králik Černík Karol
1212458 Krt Franko Mikuláš
1212453 Lasica Driečna Valéria
1212462 Smolka Grissová Zuzka
1212456 Syseľ Vagač Ján
1212457 Sysuľka Poloni Sonja Korenčiová Sonja
1212461 Škrečok Macko Peter
1212463 Uško Bachlet Milan

Tvorcovia

Tvorca Meno
733672 autor Klosová Anna Mária
899835 úprava Zborovjan Július
899839 ŽŽŽNeuvedeno Grünwald Jan
899843 choreografia Macharovský Rudolf
899847 scénické návrhy Kolenatá Viera
899851 kostýmové návrhy Kolenatá Viera
899855 réžia Ondrejka Ján
899859 inšpícia Hingis Aurel
899863 text sleduje Exel Otto
899867 text sleduje Zelenayová Sidónia