Fidelio [obnovená premiéra]

Slovenský názov:  Fidelio [obnovená premiéra]
Originálny názov:  Fidelio
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  nemecký
Druhové označenie:  hudobná dráma
Dátum 1. premiéry:  12.3.1982
Dátum 2. premiéry:  13.3.1982
Dátum derniéry:  4.9.1984
Počet repríz:  22
Súbor: opera
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1196501 Druhý väzeň Bednárik Lukáč alt.
1196501 Druhý väzeň Lessay Štefan alt.
1196495 Florestan Kopačka Milan alt.
1196495 Florestan Livora František alt.
1196495 Florestan Peyer Adrian de a.h.
1196498 Jaquino Oswald Peter alt.
1196498 Jaquino Schrenkel Vojtech alt.
1196493 Leonora Kittnarová Elena alt.
1196493 Leonora Starostová Anna alt.
1196493 Leonora Larsonová-Pötscherová Sophia a.h.
1196494 Marcelina Czaková Anna alt.
1196494 Marcelina Smyčková Jarmila alt.
1196499 Minister Mauréry Pavol alt.
1196499 Minister Szücs Róbert alt.
1196496 Pizarro Hrubant Juraj alt.
1196496 Pizarro Martvoň Juraj alt.
1196500 Prvý väzeň Adámik Bernard
1196497 Rocco Malachovský Ondrej alt.
1196497 Rocco Špaček Jozef alt.

Tvorcovia

Tvorca Meno
760913 autor Beethoven Ludwig van
852528 preklad Šamko Milo
852532 preklad Zuna Milan
852536 hudobné naštudovanie Frešo Tibor
852540 dirigent Frešo Tibor
852544 dirigent Auer Gerhard
852548 zbormajster Holásek Ladislav
865862 scénické návrhy Vychodil Ladislav
979585 kostýmové návrhy Bezáková Helena
979593 réžia Kriška Branislav
2410176 libreto Sonnleithner Joseph von Sonnleithner Joseph
2410182 libreto Treitschke Georg Friedrich Treitschke Friedrich

Recenzie

Dátum Recenzie Publikácia
26.4.1982 Obnovený Fidelio v SND. Hudobný život; 14; 8; 5

Dokumentácia