Ľudia z Pešti

Slovenský názov:  Ľudia z Pešti
Originálny názov:  Pesti emberek
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  maďarský
Dátum 1. premiéry:  4.4.1959
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo, Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1194140 1. čašníčka Krížiková Eva
1194140 1. čašníčka Topinková Viera
1194142 1. tajomníčka Sýkorová Oľga
1194141 2. čašníčka Grúberová Zdena Gruberová Zdena
1194143 2. tajomníčka Budská Oľga
1194144 3. tajomníčka Jamnická Vilma
1194119 Belo Romančík Elo
1194134 Budúci otec Šimonovič st. Jozef
1194130 Desiatnik - jednooký - nilaš Kramár Alojz
1194123 Dežko Gallo Marián
1194121 Julo Paška Juraj
1194128 Kamelot Sodoma Jozef
1194128 Kamelot Šebok Juraj
1194129 Kňaz Slameň Gejza
1194118 Laco Durdík Vladimír
1194124 Manžel Gregor Martin
1194126 Matka Meličková Hana
1194126 Matka Poničanová Beta
1194116 Monika Bancíková Mária
1194132 Nemec Ozábal Ľudovít
1194131 Nilaš Zvarík František
1194122 Ondrej Koreň Branislav
1194125 Pirika Krížiková Eva
1194125 Pirika Topinková Viera
1194139 Poštár Senaj Eugen
1194136 Stará žena Bachletová Frída
1194117 Šaňo Huba Mikuláš
1194138 Šmelinár Figura Štefan
1194127 Teta Tonči Országhová Oľga B. Borodáčová Oľga
1194120 Tomáš Mrvečka Anton
1194135 Veliteľ domu Beran Míla
1194133 Vojenská stráž Kákoni Ján
1194137 Zlatník Skovay Karol

Tvorcovia

Tvorca Meno
736776 autor Mesterházi Lajos
808466 preklad Štítnický Ctibor
808470 réžia Lichard Ivan
808474 scénické návrhy Vychodil Ladislav
808478 kostýmové návrhy Vaníčková Stanislava
808482 hudobná spolupráca Valach Ján