Milica Nikoličová

Slovenský názov:  Milica Nikoličová
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  slovenský
Dátum 1. premiéry:  28.10.1934
Počet repríz:  0
Súbor: Činohra [SND]
Divadlo: Slovenské národné divadlo Bratislava, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1181747 Dušan Milič Jamnický Ján
1181741 Jovan Nikolič Sýkora Ján
1181743 Milica Nikoličová Meličková Hanča Meličková Hana
1181748 Panajotovič Guttmann Martin Gregor Martin
1181745 Rancke Lichard Ivo Lichard Ivan
1181742 Saveta Sýkorová Mária
1181746 Stanislav Figura Štefan
1181744 Von Wetthoff Bagar Andrej
1181749 Zijačky Březinová Vilma Jamnická Vilma
1181749 Zijačky Schwingerová Mária

Tvorcovia

Tvorca Meno
721858 autor Vladimírov Vladimír Hurban VHV
721862 réžia Borodáč Janko