Táňa

Slovenský názov:  Táňa
Originálny názov:  Pozdňaja ľubov
Jazyk hry:  slovenský
Originálny jazyk hry:  ruský
Druhové označenie:  inscenácia pre dospelých
Dátum 1. premiéry:  4.11.1972
Dátum 2. premiéry:  6.11.1972
Počet repríz:  0
Súbor: Divadelná fakulta
Divadlo: Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Postavy

Rola Meno Alternácia
1236457 Alexej Ivanovič Ignatov Gazdík Michal
1236461 Andrej Tarasovič Griščenko Swan Alfréd
1236458 Dusia Chmúrová Darina
1236464 Gazdiná na zimovisku Znaková Beata Drotárová Beata
1236455 Herman Šimonovič ml. Jozef
1236462 Lekár Zavarský Ján
1236456 Mária Šamanovová Záborská Alexandra
1236459 Michej Majerčík Anton
1236463 Oľa Swanová Ľudmila
1236460 Starenka Zimková Emília Zimková Milka
1236454 Táňa Pelechová Etela Kucmanová Etela alt.
1236454 Táňa Slováková-Magálová Kamila Magálová Kamila alt.
1236465 Vasin Obžera František

Tvorcovia

Tvorca Meno
971118 autor Arbuzov Alexej Nikolajevič
971122 preklad Podolinský Karol Izakovič Karol
971126 dramaturgia Schmidová Katarína Schmidtová Katarína
971130 dramaturgia Kárová Darina
971134 scénická hudba Eisler Ervín
971138 hudobná spolupráca Schochmanová Ružena
971142 scénické a kostýmové návrhy Zavarský Ján
971146 réžia Schmidová Katarína Schmidtová Katarína
971150 pedagogické vedenie Budský Jozef
971154 pedagogické vedenie Karvaš Peter
971158 pedagogické vedenie Kováčiková Hana
971162 pedagogické vedenie Záborský Viliam
971166 pedagogické vedenie Judtová Melita
971170 pedagogické vedenie Vychodil Ladislav
971174 technické vedenie Wawrusza Witold
971178 technické vedenie Rebro Alfréd
971182 svetelné aranžmán Šmidovič Jozef