Matka Guráž

Názov dokumentu:  Matka Guráž
Akvizičné číslo:  2/2018
Lokačná značka:  INT1287
Evidenčné číslo:  1287
Typ dokumentu:  Inscenačný text
Opis:  Herecká kniha Viery Topinkovej, herečky v postave Kattrin. Priložené herecké poznámky na hárkoch papiera, recenzia z tlače a blahoželania v obálkach
Autori:  Brecht Bertolt 
Držitelia práv:  Topinková Viera 

Súvisiace záznamy