Orol tatranský

Názov dokumentu:  Orol tatranský
Lokačná značka:  MM2548
Evidenčné číslo:  2627
Typ dokumentu:  DVD
Opis:  Záznam divadelného predstavenia.
Dátum vzniku:  2015
Autori:  Sarvaš Juraj 
Držitelia práv:  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen 

Súvisiace záznamy