Letný deň

Názov dokumentu:  Letný deň
Lokačná značka:  MM2583
Evidenčné číslo:  2662
Typ dokumentu:  DVD
Opis:  záznam divadelného predstavenia.
Dátum vzniku:  1998
Autori:  Mrożek Sławomir 
Ondrejovič Torsten 
Držitelia práv:  Divadlo Slovenského národného povstania Martin 

Súvisiace záznamy